Afvalverwerking zonder restafval | RenaSci

 

Het grootste deel van ons wereldwijde afval storten of verbranden we nog steeds. Dat moet en kan anders. Niet alleen vanuit ecologisch en economisch perspectief, ook de Europese regelgeving dwingt ons daartoe. Renasci® introduceert daarom Smart Chain Processing®, een revolutionaire methode die afval volledig kan omzetten in energie en grondstoffen zonder restafval.

 

Ons productieproces wint 78% van de energie terug en resulteert in 100% grondstoffen en direct bruikbare producten, zoals EN590 diesel en biokool. Bovendien is het hele proces energieonafhankelijk.  De energie die we nodig hebben, halen we uit het afval. Een grote stap vooruit van een lineaire naar een circulaire economie.

Geautomatiseerde verwerking

Smart Chain Processing (SCP®) is een modulair opgebouwd verwerkingssysteem waarin afval eerst automatisch gescheiden wordt. De gescheiden afvalstromen worden vervolgens door innovatieve technologieën omgezet in energie én bruikbare materialen.

We gaan
van start!

Begin 2019 start Renasci® de bouw van een ‘proof of concept’-installatie in Oostende, België. Eind 2019 is deze proefinstallatie operationeel, met een capaciteit van 120.000 ton/jaar. Meer informatie? Neem contact met ons op.

NO TIME TO WASTE

CONTACT

78

%

energie

terugwinning

Met SCP®

100

%

recuperatie
van materialen
en producten

Met SCP®

0

%

RESTAFVAL

8

miljard ton

INDUSTRIEEL

afval per jaar

(wereldwijd)

2

miljard ton

huishoudelijk

afval per jaar

(wereldwijd)

afvalrichtlijn EU

In 2020 moeten alle Europese landen minstens 50% van het afval hergebruiken.

Vanaf 2025 is storten verboden en in 2030 moet, afhankelijk van het soort afval, 65 tot 75% hergebruikt of gerecycled worden.

Smart Chain Processing®

Smart Chain Processing® is een innovatief proces waarmee we het maximale aan energie en grondstoffen uit afval halen.

Plastics

Plastics worden gescheiden in een recyclebaar- en een niet-recyclebaar deel. Plastics die niet-recyclebaar zijn, worden met de gepatenteerde P2F*-techniek in diverse petrochemische grondstoffen omgezet.

Biomassa

Biomassa verwerken we in verschillende stappen. Eerst wordt biomassa door hydrothermale carbonisatie (HTC) in biokool omgezet. In een later stadium produceren we een tweede generatie bio-ethanol, iso-butanol en GTBE.

ENERGIE

Smart Chain Processing® is energieonafhankelijk. Alle energie die we nodig hebben voor het proces wordt door interne processen opgewekt.

WATER

Het proceswater zuiveren we na gebruik en hergebruiken we in het proces. In dit gesloten circuit genereren we dus geen afvalwater.

RENASCI®

De circulaire economie in praktijk:

RenaSci® haalt het maximale
uit afval

 

CONTACT

Adres: Marie curielaan 10, 8400 Oostende, België

©2019 | Renasci | Webdesign: Red Rose Design www.redrose-design.nl