Afvalverwerking in de circulaire economie | RenaSci

 

feiten

Afvalverwerking is ‘global business’ en stijging van onze welvaart betekent toename van afval en daarmee afvalproductie. Anno 2016 werd wereldwijd 2 miljard ton huishoudelijk afval per jaar geproduceerd. Samen met het industrieel afval gaat het om maar liefst 7 tot 10 miljard ton.

 

Het grootste deel van ons afval dumpen we op stortplaatsen (landfills). Alleen in Noordwest-Europa en op enkele plaatsen in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië pakt men afvalverwerking enigszins verantwoordelijk en duurzaam aan. Gemakkelijk herkenbare materialen, zoals metalen en plastics, worden daar gescheiden, hergebruikt of gerecycled.

 

Daarnaast doet men een beroep op consumenten om papier, glas en plastic gescheiden aan te leveren. Slechts een klein deel van de totale afvalstroom wint men terug voor hergebruik. Consumenten zien de gevolgen daarvan terug in voortdurend stijgende kosten voor afvalverwerking en het milieu loopt schade op door de verbranding van de grote onverwerkbare reststroom.

 

Circulaire economie

De Europese afvalrichtlijn, onderschreven door de VN, geeft een duidelijke richting aan. We hebben een toekomstbestendige aanpak nodig, een circulaire economie: alles wat we produceren hergebruiken, zonder afval of vervuiling. Met Renasci® zorgen we daarvoor.

 

RENASCI®

De circulaire economie in praktijk:

RenaSci® haalt het maximale
uit afval

 

CONTACT

Adres: Marie curielaan 10, 8400 Oostende, België

©2019 | Renasci | Webdesign: Red Rose Design www.redrose-design.nl