Volautomatische en energieonafhankelijke afvalverwerking | RenaSci

 

Slimme technologie

Het afvalverwerkingssysteem van Renasci® is een unieke combinatie van hightech technologie en geschakelde mechanische, thermische en biologische processen. Ons systeem selecteert en verzamelt volautomatisch glas, ferro, non-ferro, plastics en biomassa uit de afvalstroom. De plastics en de biomassastroom verwerkt het systeem vervolgens in een additionele technologieketen.

 

Plastics

Plastics scheiden we in recyclebare en een niet-recyclebare delen. De niet-recyclebare delen zetten we met onze gepatenteerde P2F*-techniek om in koolwaterstoffen, die we gebruiken voor de productie van diesel en petrochemicaliën.

 

Biomassa

Biomassa verwerken we in verschillende stappen. In de eerste fase zetten we via hydrothermische conversie (HTC) de biomassa om in biokool. Deze is geschikt voor energieopwekking en voor de productie van syngas, biofuels en chemicaliën. In de tweede fase produceren we via enzymatische hydrolyse en fermentatie bio-ethanol en/of isobutanol.

 

De reststromen uit de afvalsortering en de restdelen uit de P2F en HTC zetten we via een fysisch-chemisch proces bij hoge temperatuur om in energie voor intern gebruik. Een deel van de inerte reststroom gebruiken we ten slotte als vulstof voor bouwmaterialen.

 

Lokaal aanpasbare in- en output

Renasci® biedt als eerste initiatief wereldwijd maatwerkoplossingen voor lokale afvalproblemen. De totale verwerkingsinstallatie kunnen we afstemmen op uw lokale situatie en specifieke in- en outputwensen.

 

1) INPUT

 

2) SORTEREN:
Onze geavanceerde sorteerlijn verdeelt het afval in verschillende stromen. Elk materiaal heeft verschillende eigenschappen qua magnetisme, massa, vorm, reflectie van infrarood licht et cetera. Die verschillen gebruikt de sorteerinstallatie om de totale stroom in deelstromen te verdelen.

 

3) FERRO/NON-FERRO:

De ferrometalen verwijderen we met magneten.

De non-ferrometalen halen we met een eddy-current systeem uit de totale stroom.

 

4) PLASTICS:

De plastics verdelen we in een recyclebare en niet-recyclebare stroom.

De recyclebare delen maken we schoon en conditioneren we voor hergebruik.

De niet-recyclebare delen zetten we om grondstoffen voor diesel en petrochemie.

 

5) ORGANISCHE MATERIALEN:

De organische delen (inclusief papier & karton) verdelen we in een recyclebare en niet-recyclebare stroom.

De recycleerbare stroom maken we schoon en conditioneren we voor hergebruik.

De niet-recyclebare stroom zetten we om in biokool via hydrothermische carbonisatie (HTC). Deze biokoolpellets hebben dezelfde calorische waarde als natuurlijke steenkool.

In de tweede fase gebruiken we die materialen om via enzymatische hydrolyse en fermentatie tweede generatie bio-ethanol, bio-isobutanol en GTBE te produceren.

Met het residu van dit proces kunnen we dan alsnog, via HTC, biokool maken.

 

6) INERTE MATERIALEN:

Inerte materialen, sorteerresten en bijproducten van de verschillende processen zetten we door fysico-chemische katalyse om in energie en vulmateriaal voor bouwmaterialen. Die energie gebruiken we om de installatie van stroom te voorzien.

RENASCI®

De circulaire economie in praktijk:

RenaSci® haalt het maximale
uit afval

 

CONTACT

Adres: Marie curielaan 10, 8400 Oostende, België

©2019 | Renasci | Webdesign: Red Rose Design www.redrose-design.nl